Sărbătoare Mare: Ce e BINE sa faci in aceasta ZI SFÂNTĂ

Facebook
Sărbătoare Mare: Ce e BINE sa faci in aceasta ZI SFÂNTĂ

La data de 24 februarie, credincioşii ortodocşi sărbătoresc Întâia şi a doua aflare a Capului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan.

Sfântul Prooroc Ioan, a fost ucis prin decapitare, din porunca lui Irod Împărat, printr-un complot pus la cale de Irodiada şi fiica acesteia, Salomeea. 

Pentru că se temea cumplit de Sfântul care-l mustrase necontenit pe Irod pentru nelegiuirea de a trăi cu Irodiada, soţia fratelui său, aceasta a luat capul de pe tipsie şi l-a îngropat în loc ascuns şi necinstit, în grădina sa, dar nu în acelaşi loc cu trupul, de frică să nu învie. “ (...) împungând cu acul limba Sfântului care mustra fărădelegea lor, nu l-a dat să-l îngroape o dată cu trupul, pentru că se temea ca nu cumva Ioan să învieze când capul lui se va lipi de trup şi iar o va mustra. Deci ea a poruncit ca trupul să-l arunce, iar ucenicii, luându-l noaptea în taină, l-au îngropat în Sevastia, cetatea Samariei. Însă capul l-a îngropat Irodiada, în curtea sa, în pământ adânc, la un loc ascuns şi necinstit” (Vieţile sfinţilor) 

La vederea acestui cumplit scrilegiu, Ioana, o femeie de la curtea lui Irod, care ştia că Botezătorul a fost ucis fără să aibă vreo vină, a luat în taină cinstitul cap din grădină şi l-a îngropat într-o oală de lut, pe Muntele Eleon, unde era satul lui Irod. Auzind, la o vreme, de propovăduirea Mântuitorului Iisus Hristos, Irod a fost convins că Sfântul Ioan a înviat: “Când a auzit Irod vestea despre Iisus, a gândit împreună cu Irodiada, nu cumva a înviat Ioan? Căutând capul lui Ioan şi negăsindu-l, nu se pricepeau ce să fie. Apoi a zis Irod către casnicii săi despre Iisus: «Ioan pe care l-am tăiat, acela s-a sculat din morţi şi pentru aceasta se lucrează puteri prin el». 

După aceasta, trecând multă vreme, un bărbat oarecare slăvit, care era dintr-un palat împărătesc şi crezuse în Domnul nostru Iisus Hristos, anume Inochentie, lepădându-se de lume, a mers în Sfânta Cetate a Ierusalimului şi, cumpărând în Muntele Eleonului locul acela, care altădată era satul lui Irod, a zidit acolo o chilie şi, îmbrăcându-se în rânduiala monahicească, vieţuia după Dumnezeu. Vrând să zidească o biserică mică de piatră, a săpat un şanţ pentru temelie. Şi, după dumnezeiasca rânduială, a găsit capul ascuns în pământ, în vasul cel de lut. Din unele minuni care se făceau în acea vreme şi prin dumnezeiască descoperire, cunoscând că acela este capul Mergătorului-Înainte, îl păstra la sine, cu cinste. 

Iar când era să se sfârşească, văzând urâciunea pustiirii, stând la locul cel sfânt – căci în acele vremuri împărăţia închinătorilor la idoli, stăpânind pretutindeni sfintele locuri în Ierusalim, cu idoli şi cu urâtele lor jertfe, monahul acela a ascuns Sfântul cap al Mergătorului înainte iarăşi în sânul pământului, în acelaşi loc, ca să nu i se facă vreo necinste după sfârşitul său. Dar acel loc, ce a fost altădată satul lui Irod şi în care era chilia şi biserica cea mică, pustiindu-se după dânsul prin lungimea vremii, a căzut şi s-a asemănat cu pământul şi iarăşi acel cinstit cap a fost neştiut de nimeni, vreme de mulţi ani”, mai aflăm din volumul amintit.

În vremea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, doi monahi, care au mers să se închine la locurile sfinte de la Ierusalim, au aflat din nou capul Înaintemergătorului, după ce Sfântul Ioan s-a arătat în vis unuia dintre ei. Sfântul Prooroc le-a spus să scoată din sânul pământului cinstitul lui cap, indicând locul unde era ascuns. “El, deşteptându-se, a spus prietenului său. Însă acela, socotind lucrul ca un vis, n-a crezut şi l-a făcut şi pe acela să nu creadă. În altă noapte iarăşi s-a arătat în vedenie Sfântul Înaintemergător, la amândoi, fiecăruia deosebit, şi le-a zis: «Toată necredinţa şi lenevirea lepădând-o, faceţi ceea ce v-am poruncit».

Sculându-se amândoi, spunând unul altuia vedenia, au mers în satul lui Irod, la locul ce li se arătase în vedenie şi, săpând, au aflat comoara cea fără de preţ, adică sfântul cap al Mergătorului-Înainte”. (Vieţile sfinţilor)


Rugăciunea Sfântului Ioan Botezătorul

Rugăciunea rostită către Sfântul Ioan Botezătorul îi ocroteşte pe credincioşii care o rostesc la ceas de mare necaz. Aceasta vă apără de răzbunările duşmanilor şi de pagubă. În acelaşi timp, rugăciunea aceasta se rosteşte când viaţa ta este în mare primejdie.

Rostiţi rugăciunea timp de 9 zile la rând şi de câte ori aveţi un duşman pe urmele voastre. De asemenea, textul rugăciunii este bine să-l purtaţi în poşetă sau în portofel.


„O Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule a lui Hristos,

Mari şi multe  sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit. Tu, după făgăduinţă şi prorocie Îngerească, te-ai şi născut.  Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. 

Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvîrşit neagoniseală ai iubit, cu aguridă şi cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul  cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. 

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie , în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod  şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. 

Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi, după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare  om născut din femeie. Prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin. ”Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Sărbătoare Mare: Ce e BINE sa faci in aceasta ZI SFÂNTĂ | ROL.ro