Rugăciune PUTERNICĂ pentru CASA TA! Îți va feri FAMILIA de DUHURILE RELE

Facebook
Rugăciune PUTERNICĂ pentru CASA TA! Îți va feri FAMILIA de DUHURILE RELE

Dacă din casa ta lipsește pacea, dacă nu îți găsești liniște, iar sporul și bunăstarea nu poposesc în căminul tău, această puternică rugăciune te va ajuta!


Rugăciunea împotriva DUHURILOR RELE
  
Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, Care Te porți pe heruvimi; Cel ce ești mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia; Tu, cel mare și înfricoșător peste toți care sunt împrejurul Tău; Cel ce ai așezat cerul deasupra noastră și ai făcut pa­mantul cu tăria Ta și ai îndreptat lumea cu intelep­ciunea Ta; Care cutremuri din temelie cele de sub cer, încât și stâlpii lor se clătina; Cel ce zici soarelui și nu răsare, ascunzându-se după stele; Care ame­ninti marea și o usuci pe ea; a Cărui mânie topește stăpâniile și puterile, și din pricină Căruia pietrele s-au sfărâmat; Care ai zdrobit porțile cele de aramă și zăvoarele cele de fier le-ai rupt, pe cel tare l-ai legat și pe slujitorii lui i-ai risipit; pe tiran cu crucea Ta l-ai doborât și pe balaur cu undița întrupării Tale l-ai prins și cu lanțuri l-ai legat în întunericul iadului. 
  
Tu, Doamne, întărirea celor ce-și pun nădejdea în Ține, zidul cel tare al celor ce și-au pus încrederea în Ține, depărtează, izgonește și împrăștie toată lucra­rea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice de la casă această și de la cei ce locuiesc în ea, care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare și înfricoșătoare împotrivă demo­nilor, și care cheamă numele Tău cel sfânt. 
  
Așa, Doamne, Care ai izgonit legiunea de demoni și ai poruncit duhului celui surd și mut și necurat să iasă din omul cel cuprins de el și să nu se mai in­toarca; Cel ce ai nimicit toată tabără vrăjmașilor noștri cei nevăzuți, iar credincioșilor ce Te cunosc pe Ține le-ai zis: iată, va dau vouă putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, însuți, Stăpâne, păzește pe toți care sunt în casă această de toată vătămarea și ispită, izbăvindu-i de frică de noapte, de săgeată ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază, pentru că robii Tăi și roabele Tale și pruncii, îndulcindu-se de ajutorul Tău și cu tabără îngerească fiind păziți, toți că unul, într-un gând, cu credința să cânte: Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Și iarăși: nu mă voi teme de rău, pentru că Tu cu mine ești. 
  
Căci Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tata al veacului ce va să fie, și împărăția Ta este împărăția veșnică. Că a Ta, a Unuia, este împărăția și puterea și slavă, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Rugăciune PUTERNICĂ pentru CASA TA! Îți va feri FAMILIA de DUHURILE RELE | ROL.ro