Rugăciune FOARTE PUTERNICĂ pentru orice fel de boală FIZICĂ sau PSIHICĂ! CITEȘTE-O ȘI TU ACUM!

Facebook
Rugăciune FOARTE PUTERNICĂ pentru orice fel de boală FIZICĂ sau PSIHICĂ! CITEȘTE-O ȘI TU ACUM!

Psalmul 22 se citeşte pentru orice fel de „poticnire” maladivă, psihică sau fizică. Este un Psalm al însănătoşirii dinspre spirit spre trup. Puterea lui constă nu în sugestie, ci în chemarea Tatălui protector şi dătător de viaţă. Tatăl care biruieşte „valea umbrei morţii” stimulând resursele vieţii, neutralizând potrivnicii vieţii. „Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat…” arată lovirea sorții, este resimţită ca operaţie psihică de întărire. Psalmul acesta este construit în întregime pe arhetipul renaşterii şi al salvării.

Psalmul 22

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.

3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.

4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.

5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.

6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.

7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.
Vezi comentariile
Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Rugăciune FOARTE PUTERNICĂ pentru orice fel de boală FIZICĂ sau PSIHICĂ! CITEȘTE-O ȘI TU ACUM! | ROL.ro