Rugăciune către Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Facebook
Rugăciune către Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

De sute şi sute de ani, creştinitatea şi-a îndreptat rugăciunile spre Sfinţii Apostoli ai neamului, Petru şi Pavel, în momente de mare nelinişte sufletească, la ceas de boală sau dacă speranţa lor de mai bine şi iubirea pentru dreapta credinţă strămoşească era zdruncinată de farisei.

Rugăciunea Sfinţilor Apostoli întăreşte speranţa oricărui credincios că va birui orice nedreptate şi răutăţile semenilor care  ameninţă să-i ia pâinea cea de toate zilele. 

Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o.
Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine.

Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru,  luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător  împotriva noastră. Amin.

 Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru ca ele  să vadă lumina Evangheliei şi  să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz  pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin.

Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă  să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.  

Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea  noastră,  credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să  îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin.” Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Rugăciune către Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel | ROL.ro