Manastirea Neamt, cea mai veche manastire a Moldovei

Facebook
Manastirea Neamt, cea mai veche manastire a Moldovei

Mănăstirea Neamțului sau „Ierusalimul Ortodoxiei române”, cum mai este numit acest sfânt așezământ, a fost și este unul dintre cele mai de seamă lăcașuri de cult din România.

Sfânta Mănăstire a Neamțului se află la 15 km de cetatea Neamț, pe valea pârâului Nemțișor. Această mănăstire este cea mai veche și cea mai însemnată mănăstire din Moldova.

Cea dintâi biserică de zid la Mănăstirea Neamț a fost înălțată de domnitorul Petru Mușat, pe locul unui vechi schit de lemn.

Biserica actuală, cu hramul „Înălţarea Domnului”, a fost zidită de Ştefan cel Mare şi Sfânt al Moldovei, între anii 1485-1497, după cum atestă documentele şi pisania care se află deasupra uşii de la intrare în pridvor, pe latura sudică.

manastirea_neamt.jpg

Această biserică este cea mai mare şi mai expresivă dintre toate ctitoriile lui Ștefan cel Mare. Zidită spre sfârşitul secolului al XV-lea, această biserică este cel mai reprezentativ monument al arhitecturii moldoveneşti, atât ca plan şi structură interioară, cât şi ca mod de decorare al faţadelor.

biserica_manastirii_neamt.jpg

Izvoarele istorice povestesc că însuşi domnul Moldovei, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, venea an de an la cea mai importantă ctitorie a sa, Mănăstirea Neamţului, unde stătea mai multe zile pentru a se ruga şi a ţine sfat cu mitropolitul, stareţul şi boierii săi apropiaţi.

Mănăstirea Neamţului, sau „Ierusalimul Ortodoxiei române“, după cum mai este numită această sfântă mănăstire, a fost şi este cel mai însemnat aşezământ monahal din ţară, care a dat nu doar sfinţi pentru închinăciune Ortodoxiei româneşti şi celei din afara graniţelor, ci şi numeroşi cărturari sau oameni de cultură. Şi drept dovadă avem „Patericul Mănăstirilor Nemţene“, editat de vrednicul de pomenire arhimandrit Ioanichie Bălan, dar şi nenumăratele cărţi apărute, de-a lungul timpului, la tipografia de aici.

Încă de la începuturile sale, sfântul lăcaş a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea culturii şi artei româneşti medievale, o parte din obiecte fiind expuse în muzeul mănăstirii, dar şi în biblioteca ce adăposteşte peste 18.000 de volume.

Cel mai vechi manuscris care se păstrează la Mănăstirea Neamţ este un „Tetraevanghel“ scris pe pergament la finele veacului al XIV-lea.

Mănăstirea Neamţ nu este renumită doar pentru rolul avut în cultura românească. Aşezământul nemţean a dat creştinătăţii nenumăraţi sfinţi, unul dintre aceştia, ale cărui moaşte sunt întregi în biserică, fiind Sfântul Necunoscut, descoperit de călugării nemţeni în chip minunat în urmă cu 20 de ani. Pe aleea ce merge de la clopotniţă spre biserică s-au ridicat pietrele şi au crăpat, iar în urma săpăturilor au fost descoperite moaştele unui sfânt al cărui nume nu se ştie.

ioan-iacob-hozevitul.jpg

Un alt sfânt pe care tot Mănăstirea Neamţ l-a dat Ortodoxiei este Sfântul Ioan Iacob cel Nou (Hozevitul). Născut în ţinutul Botoşanilor, în satul Crăiniceni (astăzi nu mai există), a intrat în viaţa monahală la 20 de ani, în obştea Mănăstirii Neamţ. După puţin timp, a plecat în Ţara Sfântă, pustiind mai mulţi ani, în sfinţenie, în peştera „Sf. Ana“, din pustiul Hozevei. La 20 de ani de la moartea sa, trupul i-a fost descoperit intact. Cinstit de greci, care i-au pictat icoana şi i-au alcătuit slujba, numindu-l Sfântul Ioan Românul, Sfântul Ioan Iacob a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în şedinţa Sfântului Sinod din 20 iunie 1992, cu data de pomenire la 5 august.

stefan-cel-mare-si-sfant.jpg

De asemenea, Biserica Ortodoxă Română a trecut în rândul sfinţilor şi pe Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare, ctitorul sfântului lăcaş.
Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Manastirea Neamt, cea mai veche manastire a Moldovei | ROL.ro