IZBĂVIREA de FARMECE, DESCÂNTECE, DEOCHI ȘI ALTE LUCRĂRI DIAVOLEȘTI prin RUGĂCIUNE

Facebook
IZBĂVIREA de FARMECE, DESCÂNTECE, DEOCHI ȘI ALTE LUCRĂRI DIAVOLEȘTI prin RUGĂCIUNE

Vrăjitoria, în variate contexte istorice, religioase și mitice este folosirea unor presupuse puteri supranaturale sau magice. 

Acestea pot fi folosite fie pentru a îndeplini propriile dorințe, fie pe ale altora, fie pentru a face un rău.

Astfel, persoana care vrăjește cade în păcat, fiind dominat de către diavol. Formele apariției demonice sunt nenumărate, grupându-se, însa după recunoașterea senzorială ori ca obiect divers: cuvinte, zgomote, mirosuri.

Sf. Nicodim Aghioritul spune ca vrajitoria este de mai multe feluri:

- Vrajitoria propriu-zisa, prin care se intelege chemarea diavolilor pentru a descoperi oamenilor comori ascunse, lucruri pierdute, etc.

- Ghicirea, prin care unii oameni spun cele viitoare: in semnele din palma (chiromantia) si prin alte obiecte (bobi, carti de joc, cafea, etc) 

- Spiritismul, adică chemarea ajutorului diavolilor în camere obscure sau morminte. Vrăjitorii pretind a chema sufletele din iad precum ghicitorii Proorocului Samuil (I Regi 28,3) pentru a afla cele viitoare sau pentru a se răzbuna pe cineva.

Astăzi se practica descantecul, precum stingerea cărbunilor, rostirea anumitor cuvinte amestecate cu rugăciuni pentru bolnavi, care pretind că sunt vrăjiți.

- Ghitia, adică ghicirea sau vrăjitoria prin lucruri sfinte, precum ghicirea cu Psaltirea sau Evanghelia numite si deschiderea pravilei, ghicirea cu obiecte bisericești, cum ar fi resturi de vesminte clericale, cheia bisericii, cenușa din cadelniță, scrierea unor nume pe zidurile bisericii sau introducerea unor nume scrise pe hârtie în candele, etc.

- Fermecătoria (farmecele) adică vrăjirea unor oameni pentru a se căsători sau desparți, pentru a se îmbolanavi sau a muri, pentru pierderea bunurilor.


Sunt 3 categorii de farmece:

1. Prima categorie prin care farmecul este răspandit direct, personal, ca o emanatie din privire, voce, atingere, salivă, miros, etc.

2. A doua categorie în care farmecul este răspandit de la un obiect influențat de practicanți(lichid, scrisori, aliment)

3. A treia categorie și cea mai periculoasă este "farmecul" alcătuit din ingrediente dispărute, amestecate cu particularitați ce prevestesc confuzia și dezordinea. 

- Ghicirea prin măruntaiele animalelor, numita si "iconoscopia". Aici intră și interpretarea viselor, zodiile, ceasurile bune si cele rele, ghicirea prin membrele trupului, numite si prevestirea (tiuitul urechilor, zbatera ochiului, mâncărimea palmelor)

- Baierele, prin care se înțelege purtarea la mână sau la piept a unor ațe sau obiecte (amulete) sau bucăți de stofă colorate pentru păzirea de boli, de primejdii și de pagube, după ce se invocă asupra lor puterea diavolească.

- Chematorii de diavoli (clindonii), sunt cei ce ghicesc cele viitoare prin chemarea diavolilor. Aici se gasesc cei ce ghicesc în măruntaiele animalelor, iau mâna vitelor, vrajitorii care se practică in zilele noastre.

- Astrologia, ghicirea celor viitoare după mișcarea stelelor și a planetelor, vânturilor, norilor și a altor fenomene ale materiei. Iată aceste feluri de vrăji, trebuie să le combatem și trebuie să fugim de ele fiind lucrări diavolești, care amăgesc și înșeala pe multi creștini spre a lor pierzanie.

Cum sunt oamenii înșelați de diavol?

Diavolii nu au nici o putere de a face minuni adevarate, ci prin halucinații. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: "Diavolii nu au reușit să vindece nici măcar pe vrajitorii și fermecatorii care le slujeau lor, de beșicile și de bubele pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise în Egipt" (Ieșirea 9, 11). Și dacă dracii nu se milostivesc de sufletul tău, cum se vor întrista de durerea sufletului tău? Diavolii se silesc să te scoată din Împărăția Cerului și deci te vor izbăvi pe tine de boli ? Deci, nu te amăgi creștine, că niciodată lupul nu se poate face oaie, nici diavolul nu se va face candva doctor. Că mai lesne este că focul să înghete și zapada să încălzească, decât diavolul să te vindece.

Deci noi cand ne imbolnavim sau avem necazuri, sau copii de casatorit sau alte greutăți în viață, să nu alergam la ajutorul diavolilor și al slugilor lui care sunt vrăjitori și ghicitori, ci să mergem la Biserică să alergam la preoți, la rugăciune și la post și îndata ne va ajuta Dumenzeu Tatăl nostru care ne-a creat și care are milă de noi.

Motivele pentru care creștinii cred în vrăji 

Creștinii cred în vrăji pentru că nu au credință și frică de Dumnezeu, nu se roagă cu smerenie și credință ca să împlinească Dumnezeu cererile lor, nu știu ce să ceară prin rugaciunile lor lui Dumnezeu și nu citesc Sfânta Scriptură ca să vadă ce pedepse primesc vrăjitorii și cei ce merg la vrăjitori.

Cum se pot izbăvi creștinii de vrăjitorii și de farmecele diavolești?

Cel ce crede cu tărie în Dumnezeu, cel ce se roagă neîncetat lui Dumenzeu și merge regulat la Sfânta Biserică nu va cere niciodată ajutor diavolilor și vrăjile nu vor avea nici o putere asupra lor.
Cei ce au mers la vrăjitori, la ghicitori și au cerut ajutorul lor, dacă vor să se mântuiască, mai întâi să se spovedească de acest păcat și să ceară canon. Apoi să nu mai apeleze niciodată la vrajitori ci numai la Dumnezeu, să participe la Sfânta Liturghie, să se roage mult și cu lacrimi din inimă. Și așa cu răbdare și credință se vor izbavi de vraji și vor primi Duhul Sfânt. Despre aceastea găsim învățătură în Sfânta Scriptură în urmatoarele locuri: Deuteronom.4.29; Psalmul 118,58; Ieremia 29,13


În cele mai multe cazuri, vrăjile, farmecele și descântecele au putere asupra noastră din cauza păcatelor noastre.

Pentru a birui aceste lucrări diavolești, creștinii trebuie să: 

- postească în zilele de luni,miercuri și vineri iar in cele 4 posturi rânduite de Biserica Ortodoxă (Postul Paștelui, Crăciunului, Sfinților Apostoli și Postul Adormirii Maicii Domnului) să se spovedească, să se împărtășească, dacă primesc dezlegare.

- dacă sunt opriți de la Sfânta Împartățanie e bine să ia Agheasma Mare de la Bobotează până la 14 ianuarie , în fiecare zi, înainte de a mânca și după această Anafura. În celelalte zile ale anului, e bine înainte de masă să ia întâi Anafura și apoi Agheasma mică și să trăiască în curăție trupească.

- să participe la Sfânta Liturghie în Duminici și Sărbatori și la Sfântul Maslu.

- să meargă în pelerinaje, la Sfintele Mânăstiri și să participe la Utrenie, Acatist, Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu.

- să stropească în chipul Sfintei Cruci prin casă și în gospodarie cu Agheasma Mare (în perioada 6 ian - 14 ian) și cu Agheasma Mică în celelalte zile zicând rugaciunea: "să învie Dumnezeu, să se risipească vrajmașii Lui..."

Să se roage zilnic și să împlinească canonul de rugaciune: Rugaciunea de dimineață. Cinstitul Paraclis sau Acoperamantul Maicii Domnului, Rugaciunea de seara si inchinaciuni si metanii dupa canonuo dat de duhovnic.

RUGĂCIUNEA CINSTITEI CRUCI

       ”Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţă Lui cei ce-L urăsc pe Dansul. Să piară cum piere fumul; cum se topeşte ceară de la faţă focului, aşa să piară diavolii de la faţă celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu semnul Sintei Cruci şi zic cu veselie:

        Bucură-te, preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a răstignit pe ţine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi s-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nou pe Ţine, cinstită Cruce a Să, spre alungarea a tot pizmasul.

        O, preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamna Fecioara Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii în veci. Amin.”

Întrucât Moliftele Sfântului Vasile cel Mare nu pot fi citite decât de un preot şi numai după ce credincioşii şi preoţii au ţinut post negru, şi s-a slujit Sfânta Liturghie cunoscând darul Sfântului Vasile cel Mare de a izgoni duhurile necurate voi prezenţa în continuare psalmi şi rugăciuni, pe care să le citească cresinciosii pentru izgonirea duhurilor diavoleşti.

Pentru a izbăvi de vrăji, farmece şi deochi, creştinii trebuie: 
- să cheme preotul acasă că să sfinţească locuinţa şi să citească rugăciuni pentru dezlegarea de vrăji, farmece şi deochi ...
- să participe la Hramurile şi la Praznicele Împărăteşti la sintele mănăstiri şi Catedrale unde se citesc de către arhiereu rugăciuni de dezlegare.
- să paleteasca pomelnice la Sfintele Mănăstiri şi Biserici unde sunt pomeniţi de câte ori se săvârseste sfânta Liturghie şi celelalte slujbe. Pentru deochi creştinii trebuie să ceară preoţilor să li se citească din Molitfelnic rugăciunea pentru izbăvirea de această suferinţă iar, de nu este posibilă această, atunci să se rostească de mai multe ori rugăciunea Tatăl nostru, până încetează suferinţă, fără a ţine seama de numărul de rostiri ale acestei rugăciuni.

Este greşit şi deci păcat să se apeleze la descântători pentru izbăvirea de a deochi, ori creştinul să rostească descântece sau să stîngă cărbuni în apă şi apoi să bea această apă ori să se rostească rugăciunea Tatăl nostru de un număr de ori fixat.

Dacă creştinul cuprins de suferinţă deochiului nu ştie sau nu poate rosti rugăciunea Tatăl nostru, această rugăciune poate fi rostită de un alt creştin până încetează suferinţă nefăcând nici un alt fel de gest sau rânduiala.
Cei mai râvnitori şi cu dragoste de Dumnezeu şi pentru aproapele să se roage la miezul nopţii (Canonul de rugăciune, Utrenia şi Psaltirea şi să practice rugăciunea lui Iisus).

Să citească din Sfânta Scriptură şi din alte cărţi folositoare de suflet ale Bisericii Ortodoxe.

RUGĂCIUNI PENTRU IZBĂVIREA DE FARMECE ŞI VRĂJI

Creştinul stand în genunchi în faţă icoanelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Maicii Domnului, şi a Sfântului Vasile cel Mare se închină de 3 ori şi zice:

”Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Sfântului Vasile cel Mare şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfânta, slavă Ţie,

Şi apoi iarăşi: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti; vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăteste pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecilor Amin.”

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, curăteste păcatele noastre, Doamne curăteste păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău. Doamne miluieşte( de 3 ori )

Slavă… Şi acum ….

Tatăl nostru ….

Apoi: Pe ţine te ştiu folositoare şi păzitoare prea tare a vieţii mele, Fecioara de Dumnezeu Născătoare, care risipeşti tulburarea năpastelor noastre şi farmecelor asupririle diavolilor, aşadar ţie mă rog întotdeauna, izbăveşte-mă din apăsarea ne cazurilor mele (de 3 ori )

Crezul

”Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atottiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfânta, sobornicească şi apostolească Biserica.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţă veacului ce va să vie.
Amin!”Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


IZBĂVIREA de FARMECE, DESCÂNTECE, DEOCHI ȘI ALTE LUCRĂRI DIAVOLEȘTI prin RUGĂCIUNE | ROL.ro