Cruce NEAGRĂ! Ce MARE sărbătoare este astăzi:

Facebook
Cruce NEAGRĂ! Ce MARE sărbătoare este astăzi:

În ziua de 30 iunie celebrăm soborul Sfintilor 12 Apostoli. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Mântuitorul Iisus Hristos și au fost martorii propovăduirii, Patimilor și Învierii Sale, ca să-L mărturisească, apoi, printre oameni.

Cei 12 Apostoli au avut misiunea de a propovădui Împărăția lui Dumnezeu: "Și chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi (Luca 9, 1, 2)". 

Apostolii sunt chemați de Mântuitorul Hristos pentru transmiterea și aplicarea lucrării Sale, devenind în acest fel împreună lucrători cu Dumnezeu la zidirea Bisericii.

Sărbătoare 30 iunie. Tot pe 3 iunie este pomenit și Sfântul Ierarh Ghelasie, stareț al Mănăstirii Râmeț din Munții Apuseni. Originar din partea locului, el s-a născut pe la începutul secolului al XIV-lea, scrie Agerpres.

În tinerețe, Ghelasie s-a nevoit mai întâi ca sihastru pe valea pârâului Râmeț, după care a intrat ca monah în obștea mănăstirii cu același nume. Dobândind o viață curată și darul facerii de minuni, Ghelasie ajunge egumen al mănăstirii. 
După alți câțiva ani, este ales arhiepiscop în fruntea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, fiind primul ierarh ortodox român cunoscut cu numele în teritoriile intracarpatice.

Sărbătoare 30 iunie. Faptul că Sfântul Ghelasie a fost arhiepiscop în Transilvania este consemnat de o inscripție existentă într-un strat vechi de pictură descoperit în biserica Mănăstirii Râmeț.

În tradiția locului, Cuviosul Ierarh Ghelasie a fost cinstit din totdeauna ca sfânt și ca făcător de minuni. Se spune că, atât în viață fiind, cât și după aceea, la mormântul lui, s-au vindecat în chip miraculos mulți oameni bolnavi.

În prezent, la Mănăstirea Râmeț, se păstrează părți din moaștele sale, venerate cu evlavie de credincioși.

Rugăciune către Sfinții 12 Apostoli pentru PACE, IERTAREA PĂCATELOR și păzirea de tot răul

Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Sălăşluindu-vă în lumina cea neapropiată, ca cei ce sunteţi locaşuri de lumină, sfântă casa voastră o luminaţi pururea cu dumnezeieştile propovăduiri. Pentru aceasta cu credinţă strigăm: mântuiţi-ne pe noi de întuneric, de toate primejdiile şi de năvălirile cumpliţilor păgâni, rugându-vă Făcătorului, Sfinţilor Apostoli.
Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Cruce NEAGRĂ! Ce MARE sărbătoare este astăzi: | ROL.ro