Cea mai PUTERNICĂ rugăciune contra BEȚIEI înaintea icoanei MIRACULOASE „POTIRUL NESECAT”!

Facebook
Cea mai PUTERNICĂ rugăciune contra BEȚIEI înaintea icoanei MIRACULOASE „POTIRUL NESECAT”!

Preamilostivă Stăpână! La acoperământul tău alergăm acum: rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci ne auzi cu milostivire pe noi – soţii, copii şi mame – , şi vindecă-i pe fraţii şi pe surorile şi pe rudeniile noastre, câţi sunt stăpâniţi de greaua patimă a beţiei, iar din această pricină cad de la maica lor, Biserica lui Hristos.

O, Milostivă Maică a lui Dumnezeu! Atinge-te de inimile lor şi degrab ridică-i din căderile păcătoase, adu-i pe ei la înfrânarea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul tău, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne ierte nouă greşelile noastre şi să nu abată milele Sale de la norodul Său, ci să ne întărească în trezvie şi curăţie. Primeşte, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor care varsă lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care se tânguiesc pentru soţii lor, ale copiilor sărmani care sunt părăsiţi de cei rătăciţi, şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana ta, şi să ajungă această strigare a noastră, cu rugăciunile tale, la Tronul Celui Preaînalt.

Acoperă-ne şi ne păzeşte de vânarea celui viclean şi de toate cursele vrăjmaşului, iar în ceasul cel cumplit al ieşirii noastre, ajută-ne să trecem fără poticnire prin vămile văzduhului şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte de osânda cea veşnică, ca să ne acopere pe noi mila lui Dumnezeu, în vecii cei nesfârşiţi. Amin.
Vezi comentariile
Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Cea mai PUTERNICĂ rugăciune contra BEȚIEI înaintea icoanei MIRACULOASE „POTIRUL NESECAT”! | ROL.ro