Azi îi sărbătorim pe Sfintii care protejează CĂSNICIILE! Ce e BINE să faci

Facebook
Azi îi sărbătorim pe Sfintii care protejează CĂSNICIILE! Ce e BINE să faci

Pe 1 iulie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Mucenici doctori fără arginți și făcători de minuni Cosma și Damian.

Aceștia sunt considerați protectori ai sfințeniei căsniciilor creștine, precum și dătători de armonie în viața soților, dar și tămăduitori de boli.

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian pentru vindecare de boli

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă. Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Tot astăzi îl pomenim și pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți.

Între anii 1359-1365, Bogdan I, domnul Moldovei, a zidit din temelie în Rădăuți o biserică nouă, din piatră, întemeind și o mănăstire în jurul ei. Aici a intrat ca monah Leontie. Dorind însă să dobândească o mai înaltă trăire spirituală, s-a retras la sihaștrii din codrii Rădăuților, pe Valea Putnei.

Cu timpul, datorită posturilor, rugăciunii și vieții curate la care ajunsese, a fost numit egumen și părinte duhovnicesc de către ucenicii săi, înălțând și o mică biserică de lemn într-o poiană. Așa a luat ființă prima sihăstrie cunoscută din nordul Moldovei și de pe Valea Putnei. 

După întemeierea episcopiei Rădăuților de către Alexandru cel Bun, domnitorul l-a ales ca episcop al Rădăuților, fără ca Sfântul Leontie să dorească acest lucrui. A păstorit astfel câțiva ani, fiind un ierarh al dragostei, al rugăciunii și al faptelor bune.

Ajuns însă la bătrânețe și dorindu-și liniștea pe care o avea la schit, Sfântul Leontie s-a retras la sihăstria sa de pe Valea Putnei. După câțiva ani, a trecut la cele veșnice, fiind înmormântat de ucenicii săi în biserica de lemn a Schitului Laura, întemeiat de el.

Pentru viața și faptele sale, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut pe Sfântul Ierarh Leontie în rândul sfinților, fiind prăznuit în fiecare an la 1 iulie.
Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Azi îi sărbătorim pe Sfintii care protejează CĂSNICIILE! Ce e BINE să faci | ROL.ro