Află cum poți TRĂI VEȘNIC. Secretele ASCUNSE în BIBLIE

Facebook
Află cum poți TRĂI VEȘNIC. Secretele ASCUNSE în BIBLIE

„De vrei să intri în viață, păzește poruncile”. Acesta este răspunsul Mântuitorului nostru când a fost întrebat de către tânarul bogat care e secretul vieții veșnice. 

Iisus Hristos ne-a lăsat nouă, credincioșilor, învățături pe care trebuie să le respectăm pentru a trăi veșnic. Iată care sunt acestea:

“Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău si cu tot cugetul tău”. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă.” Matei 22, 36-38

“Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.” Matei 7, 8

“Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care veți judeca veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura.” Matei 7, 12

“Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor.” Matei 7, 22

“Oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă; și cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecat sinedriului; iar cine va zice: nebunele, vrednic va fi gheena focului.” Matei 5, 22

“Toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.” Matei 26, 52

“Când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Ca milostenia ta să fie într-ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Matei 6, 2-4

“Oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, şi se va însura cu alta, săvârşeşte adulter; şi cine s-a însurat cu cea lăsată săvârşeşte adulter.”

“Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală.” Matei 6, 16-17

“Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuneze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste.” Luca 21, 34

“Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?” Matei 6, 25

“Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.” Matei 6, 33-34

“Fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Marcu 10, 24

“Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică, și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer.” Matei 6, 19-20

“Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.”

“De nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre.” Matei 6, 15

“Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre.” Marcu 11, 25

“Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Matei 26, 41


“Privegheați deci, că nu știți în care ceas vine Domnul vostru! De aceea şi voi fiţi gata că în ceasul în care nu gîndiţi Fiul Omului va veni.” Matei 24, 42, 46

“Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.”

“Dați deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului, și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.” Matei 22, 21

“Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta, și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.” Matei 6, 6

“Luați mâncați, aceste este trupul Meu; beți dintru acesta toți că acesta este sângele Meu, care pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.” Matei 26, 26-28

“Adevărat, adevărat zic voup, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în doi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică.” Ioan 6, 53-54

“Nu te teme, crede numai.” Marcu 5, 36

“Îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit. Matei 9, 22

“De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede.” Marcu 9, 23

“Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit, și le veți avea.” Marcu 11, 24

“Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Ioan 5, 14

“Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi.” Matei 11, 28

“Adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor.” Matei 19, 3
Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


Află cum poți TRĂI VEȘNIC. Secretele ASCUNSE în BIBLIE | ROL.ro