28 ianuarie: Sfântul Efrem Sirul, dascăl și predicator important al Bisericii lui Hristos

Facebook
28 ianuarie: Sfântul Efrem Sirul, dascăl și predicator important al Bisericii lui Hristos

Sfântul Efrem Sirul s-a născut în jurul anului 306 în Nisibe (astăzi Nusaybin) aproape de granița cu Siria. Viața sa plină de ostenelile rugăciunilor, a lacrimilor, și a faptelor bune și-a petrecut-o mai mult în nordul Mesopotamiei. Pe 9 iunie 373, Sfântul Efrem trece la Domnul în localitatea Edessa.

Din dragoste de Dumnezeu, Sfântul a scris o serie de imne și rugăciuni precum și cuvinte pline de înțelepciune. În continuare redăm câteva povețe ale Sfântului Efrem:

”Dacă voieşti să birui slava deşartă, să nu iubeşti laudele, nici cinstirile, nici hainele scumpe, nici locurile de frunte, nici întâietăţile, ci, dimpotrivă, să te bucuri când eşti ocărât şi necinstit şi să te mustri pe tine însuţi că eşti mai păcătos decât toţi păcătoşii.”

”Nu locul îl mântuiește pe om, ci voința lui. Adam a căzut chiar în rai, în timp ce Lot s-a păzit chiar în Sodoma.”

”Încetează, creştine, a călca Legea şi a necinsti pe Dumnezeu. Încetează să trăieşti după obiceiurile păgânilor, pentru ca, după ce te vei duce dincolo, să nu afli strâmtorare şi necinste. Voieşti să auzi cum a poruncit Stăpânul să umble şi să salte creştinul? Ascultă: „Fericiţi cei ce plâng, fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează”. Acesta este întâiul praznic al creştinilor. Şi iarăşi: „Nevoiţi-vă a intra pe calea cea strâmtă”. Şi iarăşi: „Amin zic vouă, că veţi plânge şi vă veţi tângui, iară lumea se va bucura, iar voi vă veţi întrista”. Şi iarăşi zice: „Să nu vă înălţaţi, că acestea toate neamurile păgânilor le fac, deci să nu vă asemănaţi lor”.”

”Cel ce a câștigat răbdarea se atinge de toate faptele bune, că se bucură în necazuri și în primejdii este iscusit; întru năpastă se veselește, la ascultare este gata, în dragoste deplin, în vorbire de rău slăbește, la ocări se smerește, la liniște viteaz, la cântări neleneș, în postire gata, întru rugăciuni silitor, prin răbdare, la ascultare vesel, la nevoie sprijin tare, la răspunsuri negrabnic, în viață osârdnic, la umblări frumos, bun în adunarea fraților, la răspunsuri plăcut, la privegheri gata și osârdnic către străini, cunoscător al celor neputincioși, la întâlniri întâmpinător, treaz la înțelegeri și la tot lucrul deștept. Că tot cela ce a câștigat răbdare și-a câștigat nădejde și cu toate faptele bune este împodobit unul ca acela. Și unul ca acesta cu multă îndrăzneală strigă către Dumnezeu, zicând: „Așteptând, am așteptat pe Domnul și S-a plecat spre mine” (Psalmi 39, 1).”

După cum am spus, sfântul a scris și multe rugăciuni și imne. Dintre toate acestea, redăm o rugăciune scurtă a Sfântului Efrem, care concentrează în sine întreaga dreaptă viețuire creștină. Rostind-o des, ne ajută să ne așezăm corect pe drumul mântuirii noastre.

”Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al grăirii în deșert nu mi-l da mie; iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, slugii Tale! Așa, Doamne, Împărate, daruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.”

În ziua adormirii sale, fiind înconjurat de un număr însemnat de călugări și pustnici, Sfântul Efrem îi roagă pe cei adunați în jurul lui ca înmormântarea să nu fie făcută cu fast, ci simplu, să fie înmormântat  în cimitirul săracilor, iar în loc de flori și miresme să îi dăruiască rugăciunea lor.

 

Troparul Sfântului Efrem Sirul:

Harul ce izvorăşte din gura ta cuvioase, a umplut de apele vieţii Biserica şi lumii a izbucnit râuri de cucernicie, revărsând asupra noastră apa pocăinţei; ci, învăţându-ne cu cuvintele tale, Sfinte Părinte Efrem, roagă-te lui Hristos, Dumnezeul nostru să mântuiască sufletele noastre.
Vezi comentariile

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Pollyanna, jocul bucuriei


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Din temnițe spre Sinaxare


Noii martiri ai Rusiei


Minuni-Contemporane


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)


28 ianuarie: Sfântul Efrem Sirul, dascăl și predicator important al Bisericii lui Hristos | ROL.ro